Onsdag d. 9. december 2020, Kl. 14:00 til kl. 16:30

Onsdagskredsen får besøg af Birgitte Bech, som kommer med 'Et billedforedrag til adventstiden med optakt til jul'. Her fortælles om Maria Bebudelse, Kristi fødsel og Helligtrekonger.

Adventsmødets mange traditioner tilpasses de gældende corona-restriktioner.

Onsdagskredsen: Adventsmøde