Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Islev Kirke
Forkyndelse for alle

Job i Islev Kirke

Vi søger en kordegn

Se opslaget som pdf-fil her.

Da vores kordegn har valgt at gå på pension, søger Islev Kirkes menighedsråd ny kordegn med ansættelse fra d. 1. december 2020.

Stillingen er på 37 timer ugentlig med arbejde på både søn- og helligdage samt om aftenen.

Arbejdsstedet er Islev Kirke, Slotsherrensvej 3212, 2610 Rødovre.

Islev sogn har 11.985 indbyggere, hvoraf 7.542 er medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2020.

Til kirken er tilknyttet 4 præster i 3 fuldtidsstillinger. Kordegnen én ud af 4 fuldtidsansatte medarbejdere ved kirken.

Stillingen indeholder

 • Personregistrering
 • Betjening af kirkekontor
 • Sekretær for præsterne
 • Sekretær for menighedsråd, forretningsudvalg og menighedsrådsformand
 • Sekretær for udvalg og funktioner under menighedsrådet
 • Regnskabsopgaver
 • Kirketjeneste
 • Administrative koordineringsopgaver
 • Vikardækning i samarbejde med kordegnen i Hendriksholm Kirke

Regnskabsfunktionen er udliciteret til KAM.

 

Den rette person

 • har bestået den del af kordegneuddannelse der handler om personregistrering,
 • kan arbejde i Churchdesk,
 • kan arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften,
 • er serviceminded og imødekommende,
 • er fleksibel og indstillet på at samarbejde om løsning af opgaver.

Den rette person vil kunne sætte sit personlige præg på stilling.

Se stillingsbeskrivelse på her.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført hele kordegneuddannelsen, gennemfører den grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Vi indhenter straffeattest og børneattest.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. – 339.802,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner).

Der er desuden rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).

Hertil kommer pensionsbidrag i henhold til gældende overenskomst.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Overgår den nye kordegn direkte fra en tjenestemandsansættelse som kordegn, har den ansatte ret til at bevare sin status som tjenestemand. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos menighedsrådsformand Karsten Jakshøj på tlf. 2987 4478 mandag - fredag ml. kl. 17 og 18.

 

Ansøgninger sendes til ansoegning@islevkirke.dk, så den er menighedsrådet i hænde senest fredag d. 9. oktober kl. 12. Alternativt kan ansøgningen afleveres i Islev kirke, Slotsherrensvej 321, 2610 Rødovre.

Samtaler vil foregår i begyndelsen af uge 43.