Konfirmation 2020
Tilmelding i menuen til venstre.

Konfirmationerne i 2020 afholdes på disse dage:

Tinderhøj Skole: Store Bededag, fredag d. 8. maj, ved Anne Fuglsang Fortuna

Islev Skole 8.b og 8.c: lørdag d. 16. maj, ved Lotte Uglebjerg Høck

Privatskolerne: Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 21. maj, kl. 9.30, ved Niels Jørgen Østergaard.
Privatskoler er i denne sammenhæng alle andre skoler end Tinderhøj og Islev skoler.

Islev Skole 8.a:  Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 21. maj, kl. 11.30, ved Niels Jørgen Østergaard.

OBS: Islev Skoles nuværende 7.-klasser sammenlægges efter sommerferien. Ved tilmelding bedes man gå ud fra nuværende klasse, dvs. går barnet i 7.a tilmeldes det som 8.a, 7.b som 8.b og 7.c som 8.c.


I Islev Sogn finder konfirmation og forberedelse sted i 8. klasse.
Det er forældrene, der melder barnet til forberedelse ved digital tilmelding eller ved henvendelse til kirkens kontor.

For at blive konfirmeret er det en betingelse, at konfirmanden er døbt, enten som lille barn eller i perioden op til konfirmationsdagen.
Det aftales med præsten, hvornår en eventuel konfirmanddåb skal finde sted.

Som hovedregel skal et ungt menneske forberedes til konfirmation og konfirmeres i det sogn, hvor det bor.Undervisningen består af mange forskellige ting. Undervisning i kirken, event-dage med f.eks. rollespil og kunstproduktion, Take Away gudstjenester (vores ungdomsgudstjenester), Søndagsgudstjenester, indsamlinger.
To forløb er aldrig ens, og vores 3 præster har hver deres måde at gøre tingene på.
En del af undervisningen er holdvis og en del i fællesskab på tværs af holdene.