Børn & Unge

I Islev Kirke har vi tilbud til børn i alle aldre
 

Babysalmesang  - for de helt små

Kirkerytmik - for de 1-4-årige

Gud & Spaghetti - familiegudstjeneste, fællesspisning og krea-workshop for børnefamilier

Minikonfirmander - sjov tidsrejseforløb i kirken for børn på 3. klassetrin

Rødovre Korskole - der imponerer gang på gang med deres flotte stemmer

Til jul inviterer vi alle sognets dagplejer, vuggestuer og børnehaver til en julegudstjeneste, efterfulgt af juletræ og æbleskiver. 

 

   Det sker for børn i Islev Kirke