Kørselstilbud

Der er mulighed for at blive kørt til og fra kirke, hvis du er gangbesværet og bor i sognet.

Kørselstilbud til højmesser og gudstjenester
Har du brug for at blive kørt til og fra kirken til højmesse eller andre gudstjenester, så kontakt kirkekontoret på
tlf: 4494 6429, lokalnr. 1 - senest fredagen inden kl.12.

Kørselstilbud til Onsdagskreds
Ønsker du kørsel til Onsdagskredsens arrangementer, så kontakt venligst Karen Olsen på tlf. 2347 9753. 

Kørselstilbud til andre arrangementer
Vi tilbyder også kørsel til fx vores Sommerhøjskole og lign. 
Kontakt kirkekontoret på tlf: 4494 6429, lokalnr. 1- senest to dage før.