Mødeplaner Privatskolerne

Privatskolernes konfirmander forberedes af Niels Jørgen Østergaard

Forberedelsen ligger tirsdag eftermiddag og er i år delt i et privatskolehold og et lille særhold. 

Undervisningsgangene kan ses herunder eller downloades her:

Mødeplan privatskoler         Mødeplan lille hold

Fremmøde er obligatorisk. Afbud p.gr.a sygdom o.lign. til præsten på tlf. 2446 3277eller NJO@km.dk. 

 

   Mødeplaner og Take Away-gudstjenester