Ændring af fornavn, mellemnavn og efternavn kan ske ved digital ansøgning på borger.dk.
Følg dette link: https://www.borger.dk/Sider/Navneaendring.aspx

Det koster p.t. 500,- kr. at søge om navneændring.

 
Navneændring ved indgåelse af ægteskab er gratis indenfor 3 måneder fra vielsesdatoen, hvis man danner navnefællesskab.
Du kan læse mere om reglerne for navneændring hos Ankestyrelsen.